අපේ වගතුග

නවීකරණය නිසා සාම්ප්‍රදායික කුල සිරිත් අභියෝගයට ලක්වී ඇත.මුල් ඇඳුම් නිර්මාණය උඩරට පාරම්පරික ශිල්පීන්ගේ අත්හුරුවෙන් හා කළහුරුවෙන් පොහොනි වන්නකි.එහි වර්ණ රටා හා අලංකෘත මෝස්තර රටාවන් අපේකම හා ප්‍රොඩත්වයේ සංකේත වේ.එම ශිල්පීන්ගේ නූතන පරපුර ලවා මුල් ඇඳුම් සකස් කරමින් අප නව්‍ය ප්‍රවේශයක් මුල් ඇඳුම් කලාවට ලබාදී ඇත්තෙමු.

අප සපයන මුල් ඇඳුම් අද්විතීය අලංකාරය අතර අස්තිත්වයේ තැබෙනු ඇත.එපමණක් නොව දෙවරගම්පොල ශිල්ප පරපුරේ රටා මැවු අරුමැසිය විද්‍යාමාන වනු ඇත.මෙහි අරමුණ මුල් ඇඳුම මඟින් ඔබගේ මංගල දින ඔබ සැබෑ ලෙස කිරුළු පැළඳවීමයි.මුල් ඇඳුම ඊට ආවේනික ආභරණ අපගේ සැපයුම් ක්‍රියාවලිය අත්‍යන්තයෙන් බැඳී පවතී.

ගෞරවාන්විත මංගල උත්සවයක් සැලසුම් කරන ඔබට එහි අපූර්වත්වය තවත් වැඩි කරගන්නට මනාල මහතාගේ හා එම පිරිසගේ මුල් ඇඳුම් පදනම්වේ.තේජාන්විත ගෞරවාන්විත සාම්ප්‍රදායික අගය රැකුනු අප මුල් ඇඳුම ඔබ තෝරා ගත යුතතේ එබැවිනි.